[22/8] Cập nhật bảng giá dự án Hateco Apollo Xuân Phương

Hateco Apollo Xuân Phương

Bảng giá cập nhật chung cư Hateco Apollo Xuân Phương

 Tầng   Số căn   Mã căn   Số PN   DT thông thủy (m2)   DT tim tường (m2)   Hướng cửa chính   Hướng Ban công   View   Tổng giá trị căn hộ (có VAT, chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì) (đồng) 
3 01 A301 2 56.83 59.65 TB TN-ĐN City View        1,147,478,114
3 04 A304 2 58.61 61.87 N TB City View        1,154,037,992
3 06 A306 2 58.68 61.87 ĐN TB City View        1,155,416,300
3 07 A307 2 58.61 61.87 ĐN TB City View        1,154,037,992
3 10 A310 2 62.08 65.05 TB ĐB-ĐN Lake View        1,268,554,515
3 11 A311 2 62.08 65.05 ĐN ĐB-TB Lake View        1,214,445,587
3 12 A312 2 52.10 55.37 TN ĐB-TB Lake View        1,161,184,116
3 15 A315 2 58.61 61.87 B ĐN Swimming pool        1,224,104,547
3 16 A316 2 58.68 61.87 B ĐN City View        1,250,325,508
3 17 A317 2 58.68 61.87 TB ĐN City View        1,250,325,508
3 18 A318 2 58.61 61.87 TB ĐN City View        1,248,833,982
3 20 A320 2 52.10 55.37 Đ TN-TB City View        1,055,013,642
3 21 A321 2 56.89 59.58 ĐN TN-TB City View        1,063,836,685
5 01 A501 2 56.83 59.65 TB TN-ĐN City View        1,135,769,145
5 02 A502 2 52.10 55.37 ĐB TN-ĐN City View        1,127,538,770
5 04 A504 2 58.61 61.87 N TB City View        1,177,589,776
5 07 A507 2 58.61 61.87 ĐN TB City View        1,177,589,776
5 20 A520 2 52.10 55.37 Đ TN-TB City View        1,076,544,540
8 01 A801 2 56.83 59.65 TB TN-ĐN City View        1,158,484,551
8 04 A804 2 58.61 61.87 N TB City View        1,201,141,559
8 05 A805 2 58.68 61.87 N TB City View        1,202,576,125
8 06 A806 2 58.68 61.87 ĐN TB City View        1,202,576,125
8 11 A811 2 62.08 65.05 ĐN ĐB-TB Lake View        1,264,014,791
8 20 A820 2 52.10 55.37 Đ TN-TB City View        1,098,075,438
8 21 A821 2 56.89 59.58 ĐN TN-TB City View        1,107,258,547
9 01 A901 2 57.16 59.93 TB TN-ĐN City View        1,153,674,856
9 05 A905 2 58.79 61.87 N TB City View        1,204,830,443
9 06 A906 2 58.79 61.87 ĐN TB City View        1,204,830,443
9 10 A910 2 62.50 65.41 TB ĐB-ĐN Lake View        1,329,264,938
11 01 A1101 2 57.16 59.93 TB TN-ĐN City View        1,159,330,152
11 04 A1104 2 58.72 61.87 N TB City View        1,209,294,888
11 05 A1105 2 58.79 61.87 N TB City View        1,210,736,487
11 10 A1110 2 62.50 65.41 TB ĐB-ĐN Lake View        1,335,780,938
11 11 A1111 2 62.50 65.41 ĐN ĐB-TB Lake View        1,278,804,500
11 21 A1121 2 57.23 59.85 ĐN TN-TB City View        1,108,253,685
14 01 A1401 2 57.22 59.93 TB TN-ĐN City View        1,160,547,083
14 02 A1402 2 52.40 55.37 ĐB TN-ĐN City View        1,162,382,074
14 04 A1404 2 58.83 61.87 N TB City View        1,211,560,257
14 05 A1405 2 58.92 61.87 N TB City View        1,213,413,740
14 06 A1406 2 58.92 61.87 ĐN TB City View        1,213,413,740
14 07 A1407 2 58.83 61.87 ĐN TB City View        1,211,560,257
14 10 A1410 2 62.56 65.41 TB ĐB-ĐN Lake View        1,337,063,287
14 11 A1411 2 62.56 65.41 ĐN ĐB-TB Lake View        1,280,032,152
14 17 A1417 2 58.92 61.87 TB ĐN City View        1,313,086,996
14 20 A1420 2 52.40 55.37 Đ TN-TB City View        1,109,812,036
14 21 A1421 2 57.29 59.85 ĐN TN-TB City View        1,109,415,579
16 01 A1601 2 57.22 59.93 TB TN-ĐN City View        1,166,208,259
16 04 A1604 2 58.83 61.87 N TB City View        1,217,470,319
16 05 A1605 2 58.92 61.87 N TB City View        1,219,332,843
16 06 A1606 2 58.92 61.87 ĐN TB City View        1,219,332,843
16 07 A1607 2 58.83 61.87 ĐN TB City View        1,217,470,319
16 10 A1610 2 62.56 65.41 TB ĐB-ĐN Lake View        1,343,585,543
16 20 A1620 2 52.40 55.37 Đ TN-TB City View        1,115,225,794
16 21 A1621 2 57.29 59.85 ĐN TN-TB City View        1,114,827,365
18 01 A1801 2 57.22 59.93 TB TN-ĐN City View        1,171,869,491
18 04 A1804 2 58.83 61.87 N TB City View        1,223,380,381
18 06 A1806 2 58.92 61.87 ĐN TB City View        1,225,251,947
18 10 A1810 2 62.56 65.41 TB ĐB-ĐN Lake View        1,350,107,798
18 11 A1811 2 62.56 65.41 ĐN ĐB-TB Lake View        1,292,520,254
18 20 A1820 2 52.40 55.37 Đ TN-TB City View        1,120,639,500
18 21 A1821 2 57.29 59.85 ĐN TN-TB City View        1,120,239,150
20 01 A2001 2 57.54 60.21 TB TN-ĐN City View        1,167,037,385
20 02 A2002 2 52.72 55.37 ĐB TN-ĐN City View        1,169,480,590
20 04 A2004 2 59.16 61.87 N TB City View        1,206,172,775
20 05 A2005 2 59.19 61.87 N TB City View        1,206,784,424
20 10 A2010 2 62.97 65.78 TB ĐB-ĐN Lake View        1,345,826,010
20 11 A2011 2 62.97 65.78 ĐN ĐB-TB Lake View        1,288,421,110
20 17 A2017 2 59.19 61.87 TB ĐN City View        1,305,913,172
20 21 A2021 2 57.59 60.13 ĐN TN-TB City View        1,115,225,052
23 01 A2301 2 57.54 60.21 TB TN-ĐN City View        1,161,344,493
23 02 A2302 2 52.72 55.37 ĐB TN-ĐN City View        1,163,775,812
23 03 A2303 3 70.36 73.63 ĐN TB-TN City View        1,468,531,405
23 04 A2304 2 59.16 61.87 N TB City View        1,200,289,017
23 05 A2305 2 59.19 61.87 N TB City View        1,200,897,683
23 06 A2306 2 59.19 61.87 ĐN TB City View        1,200,897,683
23 07 A2307 2 59.16 61.87 ĐN TB City View        1,200,289,017
23 10 A2310 2 62.97 65.78 TB ĐB-ĐN Lake View        1,339,261,010
23 11 A2311 2 62.97 65.78 ĐN ĐB-TB Lake View        1,282,136,137
23 15 A2315 2 59.16 61.87 B ĐN Swimming pool        1,273,163,725
23 16 A2316 2 59.19 61.87 B ĐN City View        1,299,542,849
23 17 A2317 2 59.19 61.87 TB ĐN City View        1,299,542,849
23 18 A2318 2 59.16 61.87 TB ĐN City View        1,298,884,185
23 19 A2319 3 70.36 73.63 ĐB ĐN-TN City View        1,538,093,382
23 20 A2320 2 52.72 55.37 Đ TN-TB City View        1,111,142,747
23 21 A2321 2 57.59 60.13 ĐN TN-TB City View        1,109,784,928
21 01 A2101 2 57.54 60.21 TN-ĐN City View        1,122,906,229
24 01 A2401 2 57.54 60.21 TN-ĐN City View        1,106,473,455
24 02 A2402 2 52.72 55.37 TN-ĐN City View        1,120,388,131
24 04 A2404 2 59.16 61.87 TB City View        1,155,412,230
24 05 A2405 2 59.19 61.87 TB City View        1,156,004,041
24 06 A2406 2 59.19 61.87 TB City View        1,156,004,041
24 07 A2407 2 59.16 61.87 TB City View        1,155,412,230
24 10 A2410 2 62.97 65.78 ĐB-ĐN Lake View        1,275,781,491
24 11 A2411 2 62.97 65.78 ĐB-TB Lake View        1,221,364,271
24 16 A2416 2 59.19 61.87 ĐN City View        1,238,575,759
25 01 A2501 2 57.54 60.21 TN-ĐN City View        1,073,607,907
25 02 A2502 2 52.72 55.37 TN-ĐN City View        1,087,109,275
25 04 A2504 2 59.16 61.87 TB City View        1,121,093,055
25 05 A2505 2 59.19 61.87 TB City View        1,121,667,288
25 10 A2510 2 62.97 65.78 ĐB-ĐN Lake View        1,237,886,991
25 15 A2515 2 59.16 61.87 ĐN Swimming pool        1,183,153,564
25 16 A2516 2 59.19 61.87 ĐN City View        1,201,786,380
25 17 A2517 2 59.19 61.87 ĐN City View        1,201,786,380
25 18 A2518 2 59.16 61.87 ĐN City View        1,201,171,131
25 21 A2521 2 57.59 60.13 TN-TB City View        1,025,952,418

Tham khảo thêm thông tin dự án Hateco Apollo Xuân Phương:

1. Tổng quan dự án Hateco Apollo Xuân Phương

2. Vị trí chung cư Hateco Apollo Xuân Phương

3. Tiện ích của Hateco Apollo Xuân Phương

4. Mặt bằng của dự án Hateco Apollo Xuân Phương

5. Tiến độ thanh toán & Ưu đãi ngân hàng dành cho dự án Hateco Apollo Xuân Phương

6. Chi tiết thủ tục đặt mua căn hộ tại Hateco Apollo Xuân Phương

Quý khách quan tâm mua chung cư Hateco Apollo vui lòng để lại thông tin:

Tên

6th Element,1,Ảnh dự án,1,bảng giá,20,Bảng giá chung cư Hateco Apollo Xuân Phương,1,Bảng giá tòa ct1a,1,Bảng giá tòa ct1b,1,bidv,1,biên bản nghiệm thu,1,bốc thăm trúng thưởng hateco xuân phương,2,cam kết bảo lãnh,1,Cảnh quan Hateco Apollo,1,Căn 2PN,2,Căn 3PN,1,Căn hộ,4,căn hộ a1,1,chung cư 6th Element,1,chung cư hateco apollo,7,chung cư Hateco Apollo Xuân Phương,2,chung cư hateco xuân phương,22,chung cư mỹ đình,1,Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội,1,Công viên Thị Cấm,1,dự án,1,dự án 6th Element,1,dự án Hateco Apollo Xuân Phương,1,dự án hateco xuân phương,3,đông nam,1,Golden Park Tower,1,Hateco,1,Hateco Apollo,11,Hateco Apollo Xuân Phương,29,hateco xuân phương,32,khuyến mại,3,lịch sử,1,Mặt bằng,4,mặt bằng hateco apollo xuân phương,3,mặt bằng hateco xuân phương,3,Mở bán,2,ngành nghề kinh doanh,1,Nhà đầu tư,1,pháp lý,2,Phối cảnh Hateco Apollo,1,quà tặng,2,Thiết kế tòa CT2 chung cư Hateco Xuân Phương,1,tiến độ,2,tiến độ đóng tiền,1,tiến độ thanh toán,4,Tiến độ thi công,1,Tiến độ thực tế,2,Tiến độ xây dựng,4,Tiện ích,1,tiện ích dự án hateco apollo,1,Tin tức,7,tin tức hateco apollo,2,Tòa CT 1A,1,Tòa CT-1A,1,Tòa ct-1a Hateco Xuân Phương,1,Tòa CT1A,2,Tòa ct1a Hateco Xuân Phương,1,Tòa CT1B,5,Tòa CT1B Hateco Xuân Phương,1,Tòa CT2,9,Tri ân khách hàng,1,ưu đãi,3,vật liệu bàn giao,1,vị trí dự án hateco apollo xuân phương,1,Ý Tưởng Thiết Kế,1,
ltr
item
Hateco Apollo Xuân Phương - Website chính thức chủ đầu tư Hateco Group: [22/8] Cập nhật bảng giá dự án Hateco Apollo Xuân Phương
[22/8] Cập nhật bảng giá dự án Hateco Apollo Xuân Phương
Đầu tháng cập nhật bảng giá dự án Hateco Apollo Xuân Phương (22/8). Xem ngay!
https://1.bp.blogspot.com/-9z6V_aWjwro/WUgBlHZUCEI/AAAAAAAAABY/-EM2g0_knagkkEIdd58aRdwklgK3NUZRACPcBGAYYCw/s1600/hatecoapolloxuanphuong.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9z6V_aWjwro/WUgBlHZUCEI/AAAAAAAAABY/-EM2g0_knagkkEIdd58aRdwklgK3NUZRACPcBGAYYCw/s72-c/hatecoapolloxuanphuong.jpg
Hateco Apollo Xuân Phương - Website chính thức chủ đầu tư Hateco Group
http://www.hatecoapollo.com/2017/08/bang-gia-hateco-apollo-xuan-phuong.html
http://www.hatecoapollo.com/
http://www.hatecoapollo.com/
http://www.hatecoapollo.com/2017/08/bang-gia-hateco-apollo-xuan-phuong.html
true
6510566096322216149
UTF-8
Đã tải tất cả bài đăng Không tìm thấy bài đăng nào Xem thêm Đọc thêm Đáp lại Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Xem thêm: LABEL ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy